English

Do you have a maintenance notification, malfunction, or complaint?

As a tenant, you have certain maintenance obligations that you are required to carry out yourself. Therefore, we kindly request you to consult the “Decision on Minor Repairs” overview before submitting a notification.

  • If necessary, add photos of the defect.

Click on the image below to view the
Decision on Minor Repairs” overview.

Nederlands

Heb je een onderhoudsmelding, storing of klacht?

Als huurder heb je een aantal onderhoudsverplichtingen die je zelf dient uit te voeren. Wij verzoeken je daarom eerst het overzicht “Besluit kleine herstellingen” te raadplegen voordat je een melding verstuurd.

  • Voeg eventueel foto's toe van het defect.

Klik op het plaatje onder om het overzicht
Besluit kleine herstellingen” in te zien.